วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดกิจกรรม English camp เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ณ หอประชุมอาคาร 2

Kroobannok Education News