วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุว...

วันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ.2563 คุณครูวรัญญา ศิริอุดม ครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามา...

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาที่ได้รับ ...

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่ว...

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรราชาทิ...

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับคณะผู้บ...

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้เข้าร่วมการประ...

ประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา...

ดาวโหลดวาระการระชุม ที่นี่ ...

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวรราช...

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวร...

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม...

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประชุมผู...

สาร นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวัน ต่...

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับคณะทำง...

ประกาศชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               ชั้นมัธยมศึ...

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา มีความพร้อมในการเปิดเรียนในภาคเรียนท...

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดา...

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนิน “การรั...

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนิน “การรั...

            วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด “...

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัด “การประชุ...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชุดพิธีการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเ...

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้น ม.4 ดาวน์โหลดใบมอบตัวน...

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวชั้น ม.1 ดาวน์โหลดใบมอบตัวน...

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 แล...

             วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนิ...

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับนางไปรผ...

        เพื่อเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทา...

       ชี้แจงการปฏิบัติงานในกรณีมีการเรียนการสอนออนไลน์ หากนักเรียนหรื...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

    ดาวน์โหลดใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ word     ดาวน์โหลดใบสมัครชั...

....ประกาศรับสมัครนักเรียน...   ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธย...

ในนามคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุว...

(ประกาศ) ด่วนที่สุด !!ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนัช่วยทำแบบสำรวจความพร้...

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 กลุ่มคนรักปทุมธานี นำโดยพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ...

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2563...

แบบฟอร์ม SAR62...

แบบฟอร์ม ID PLAN ปีการศึกษา 2563...

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2562...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อปลูกฝังการมีประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียน...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด กิจกรรมทอดผ...

โรงเรียนขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้...

           วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทิ...

 วันที่ 24 มกราคม  2563 คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนวรราชา...

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรร...

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 งานแนะแนวโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาร่วมกับวิ...

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวรราชาทิ...

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุว...

วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่...

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวรราช...

วีดีโอกีฬาภายใน 2562   ...

แบบประเมินการออกแบบการเรียนรู้...

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลการใช้หลักสูตร...

ดาวโหลดเอกสาร...

วิสัยทัศน์โรงเรียน ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม...

การอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตัวแท...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง...

Cart

________________________________________________

Kroobannok Education News