การอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้เข้ารับการอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4 ภาคกลาง เพื่อเป็นการสานต่ออุดมการณ์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ อีกทั้งเพื่อสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Kroobannok Education News