โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดกิจกรรมวันต่่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ทางโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกับ สพม. 4 สภ.ลาดหลุมแก้ว และ ปตอ. 1 พัน 5 หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารที่ 1 ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งช่วยกันป้องกัน เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบด้วยการแข่งขันประกวดร้องเพลง ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด การเดินรณรงค์ภายในชุมชน กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

Kroobannok Education News