วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยผลการลงคะแนนเสียงทำให้ พรรคนี้เราให้คุณ เบอร์ 1 ชนะการเลือกตั้งและจะดำเนินกิจกรรมภายใต้งานคณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

Kroobannok Education News