วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู เพื่อชี้เเจงเเนวการเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) ของนักเรียนชั้นม.6 และกำชับให้คณะครูดูแลนักเรียนที่เรียนรูปแบบอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News