กองลูกเสือโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โดยท่าน ผอ. สาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ แสงพล รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน นายฉลอง คุณประทุม และนายสุวัฒน์ ทัศมาลัย นำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564

Kroobannok Education News