วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายจักรรินทร์ แสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นายเดชา แก้วมล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เข้าร่วมการรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หมวดที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ หมวดที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ภายในวัด 6 แห่ง (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส) ประจำปี 2564 โดยมีพระครูปทุมธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดทองสะอาด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News