วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดให้มีการรับหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนทางไกล โดยในระหว่างการรับหนังสือเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างทางสังคม และมีจุดบริการรับหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News