วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าดูเเลอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี รอบ 2 เข็มที่ 2 เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News