วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลคลองพระอุดม ในการทำความสะอาดพื้นที่และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 

Kroobannok Education News