วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุมครูครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนตุลาคม ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู เพื่อชี้เเจงและกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ร่วมกันวางแผนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News