วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เข้าอำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Kroobannok Education News