วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมา และผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในนักเรียนทั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News