วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา และนายจักรรินทร์  เเสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5/5-5/6 และ ม.6/1-6/6 เข้าดูเเลอำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

Kroobannok Education News