วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้ นายจักรรินทร์ เเสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.3/6-3/8 , ม.4/1-4/6 และ ม.5/1-5/4 เข้าดูเเลอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News