วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจักรรินทร์ แสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู เข้าอำนวยความสะดวกและประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Kroobannok Education News