คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

Kroobannok Education News