ขอเเสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK) " เงินรางวัล 20,000 บาท และ "รางวัลชุดนวัตกรรมในดวงใจ" เงินรางวัล 3,000 บาท ในโครงการ TTK Pitching “การประกวดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK)” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ -
1. นางสาวณพสร แสงวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
2. นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกร ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
3. นางรสริน บุญนพ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายธีรศักดิ์ มุลทา ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายพสิษฐ์พงศ์ ลิ่มหลัก ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
 

Kroobannok Education News