วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในการประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Line meeting ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เพื่อชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใน โรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำชับให้คณะครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในระหว่างการจัดการเรียนการสอน ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Kroobannok Education News