วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นผู้แทนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Kroobannok Education News