วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ต้อนรับพล.ท. พิเศษ ศิริเกษม เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ในการมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News