วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและ คณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เข้ารับ การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 (COVID-19) เข็มที่ 2 โดยได้รับพระราชทานวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรวัคซีนนี้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

Kroobannok Education News