โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาจัดให้มีการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป โดยในระหว่างการรับหนังสือเรียนทางโรงเรียนได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง ทางสังคม และมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News