วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนไทยชนะ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม ณ โรงเรียน วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News