วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับพระราชทานวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรวัคซีนนี้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี

Kroobannok Education News