วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เช่น การผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลเเอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียน วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News