วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน สจ.ชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายอุดม อินทร์เลิศ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม พร้อมคณะ ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Kroobannok Education News