วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้ต้อนรับนายฉลอง คุณประทุม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู งานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในโอกาสนี้คณะครูจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News