วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นายโยธิน สุดาจันทร์ และนายจักรรินทร์ แสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Kroobannok Education News