ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อประกอบและปรุงอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 498 คน ในอัตราคนละ 20 บาท ช่วงเปิดเรียนระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเอกสารดังแนบ

                     รับใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่ :สำนักงานวิชาการประถมศึกษา ครูเลย์ 098-8298969

 

Kroobannok Education News