โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Kroobannok Education News