วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมด้วยคณะครูฝ่ายประถมศึกษา ร่วมต้อนรับ นางสาวณัฐปวีย์ บรรยงศิวกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ศูนย์สอบ สพป.ปทุมธานี เขต 1 สนามสอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จำนวน 5  ห้องสอบ (ห้องปกติ 4 ห้องและห้องพิเศษ 1 ห้อง) นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 87 คน  ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News