วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ MAX PLOYS Crossword Game A- math Kumkom Sudoku and Four Star 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยได้รับรางวัลการแข่งขัน Four Star (เกมหยอดเหรียญครบ 4) รุ่นนักเรียน ดังนี้
นายรังสรรค์ วรีวงศ์ ม.5/1 ชนะเลิศอันดับ 1
นายเมธาสิทธิ์ ตั้งจิตวิชานนะ ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1
นายภูสิษฐ์ เปลี่ยนแพร ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 2
นายธณวรรณฐ์ โชคปิติไพศาล ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 3
นายศุภวิชญ์ บุษชะบา ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 3

Kroobannok Education News