วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารปาริชาต ๔” โดยได้รับเกียรติจากนายเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และพิธีเบิกเนตรรูปหล่อหลวงพ่อเเฉล้ม อาจิณโณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยนายวัชรินทร์ บุญคำภา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารปาริชาต ๔ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News