วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาพร้อมคณะครูฝ่ายประถมศึกษา ร่วมต้อนรับ นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในการตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสพป. ปทุมธานี เขต 1 สนามสอบโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จำนวน 6 ห้องสอบ (ห้องปกติ 5 ห้อง และห้องพิเศษ 1 ห้อง) ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News