วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Media Kids Awards โดยรางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับเงินรางวัลระดับชั้นละ 10,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับเป็น iPad ระดับชั้นละ 1 เครื่อง และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในรายการการแข่งขันคันจิ ภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น การแข่งขันละครภาษาญี่ปุ่น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News