วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครอง และร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News