วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานแนะแนวโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศเข้ามาให้ข้อมูลการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โดยมีนายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

Kroobannok Education News