ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการส่งเสริมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564
1. นายอินทนนท์ พึ่งน้ำ ม.5/3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
2. นางสาวมัชรัณ เฉิน ม.6/3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น
โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการการแข่งขันเล่านิทานภาษาญี่ปุ่น 3 ปีต่อเนื่อง

Kroobannok Education News