วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์เข้าดำเนินการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ภายในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน โรงอาหาร และพื้นที่สัมผัสร่วมอื่น ๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Kroobannok Education News