วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสาคร  ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลังการเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน และจัดให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับวันเรียน

Kroobannok Education News