วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564  นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้ นางสาธนี พงศโรจนภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ และนายจักรรินทร์ เเสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2/2-2/8 และ ม.3/1-3/5 เข้าดูเเลอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News