วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสาคร ไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้มอบหมายให้นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และนายจักรรินทร์ เเสงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.1/1-1/8 และ ม.2/1 เข้าดูเเลอำนวยความสะดวก และประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุระหว่าง 12 - 18 ปี เพื่อเป็นการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เเละเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และในการนี้ได้ต้อนรับดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ที่เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนของนักเรียนในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

Kroobannok Education News