วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมต้นเเบบ Teacher Tool Kits (TTK) เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

Kroobannok Education News