วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาได้จัด การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็น การส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยผลการลงคะแนนเสียงทำให้ พรรครักพัฒนา เบอร์ 2 ชนะการเลือกตั้งและจะดำเนินกิจกรรมภายใต้ งานสภานักเรียนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

Kroobannok Education News